"Loading..."

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Iga Michałowska z siedzibą w Warszawie (00-342) przy ul. Topiel 21 lok. 5, nr NIP: 8882927498, nr REGON: 361649181.
 1. Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub pisemnie na adres wskazany powyżej.
 1. W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby upoważnione.
 2. W przypadku kierowania do Administratora korespondencji e-mailowej lub drogą tradycyjną, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczyła korespondencja lub spraw z nią związanych. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 f RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku ze świadczonymi przez niego usługami. Administrator przetwarza jedynie dane osobowe potrzebne dla sprawy, której dotyczy korespondencja.
 1. Okres przetwarzania danych zależy od celu przetwarzania, a ponadto może wynikać z przepisów, jeśli stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. 
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych:
 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. B) ich sprostowania,
 3. C) ograniczenia ich przetwarzania,
 4. D) wniesienia sprzeciwu.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, co każdorazowo skutkować będzie jej modyfikacją na stronie www.michalowska-kancelaria.pl.